خدمات کلینیک دکتر صادق زاده

ارائه کلیه خدمات تشخیصی و درمانی بیماری های اورولوژی منطبق با استانداردهای مطرح اروپایی
دکتر سعید صادق زاده دوره پزشکی عمومی خود را در سال 77 شروع کرده و در سال 84 به اتمام رسانده اند. پس از اتمام دوره عمومی نیز به مدت چند سال در اورژانس به انجام طبابت و کسب تجربه در خصوص بیماری های اورژانسی و مسائل اورژانس پزشکی مشغول بوده اند. ایشان در سال سال 92 برای گذراندن دوره تخصصی وارد دانشگاه شده و در سال 96 فارغ التحصیل و شروع به کار در حوزه ارولوژی و مجاری ادراری کردند...
مشاهده آخرین ویدئوهای آموزشی دکتر